מדיניות פרטיות

Privacy Policy

מדיניות הפרטיות הזו נועדה להסביר איך לעדכן ולנהל את המידע בCNWD,
איזה מידע נאסף ולאיזה צרכים

1. כללי

1.1. CNWD erPL אוספת מידע כדי לספק שירותים טובים יותר לכל המשתמשים שלה – החל מפרטים אלמנטריים ועד פרטים מורכבים יותר.

2. רישום לCNWD erPL

2.1. שימוש ב- CNWD erPL ו/או ב-WITS ובשירותים המוצעים טעון רישום. במסגרת הרישום תדרש/י למסור מידע אישי כדוגמת, שמך המלא, תעודת זהות, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, שם בית העסק, מספר עוסק, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי ועוד. נתונים מנדטוריים לצרכי הרישום יסומנו במפורש. מבלי למסור את הנתונים המנדטוריים לא ייתכן רישום. CNWD erPL תבקש רק מידע הנחוץ לצורך הרישום ו/או השימוש ב- WIT כזה או אחר.

3. איסוף מידע

3.1. לצורך השימוש ב- CNWD erPL ושירותיה, CNWD erPL תאסוף מידע אודות בית העסק, פעילות העסק, לרבות מכירות והוצאות, לקוחות, ספקים, לידים, דפי חשבון בנק וכדומה. חלק מהשירותים מחייבים איסוף מידע על המיקום שלך דרך ניתוח כתובת ה-IP שלך ודרך קורדינטות של GPS מהמכשיר שלך.
3.2. כל WIT אוסף מידע רלוונטי לקבלת השירות.

4. מאגר המידע

4.1. הנתונים שנמסרו בעת הרישום ל- CNWD erPL ו/או בהפעלתו של WIT כזה או אחר, יישמרו במאגר המידע של CNWD erPL. אינך חייב/ת על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, אין אפשרות להשתמש ב- CNWD erPL ובשירותיה.

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1. CNWD erPL לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפלטפורמה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך ו/או את בית העסק באופן אישי), להוציא את המקרים המפורטים להלן:
5.1.1. במקרה שתפר את תנאי השימוש ב-CNWD erPL.
5.1.2. אם יתקבל בידי CNWD erPL צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך ו/או המידע אודותייך ו/או אודות בית העסק לצד שלישי.
5.1.3. בכל מקרה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
5.1.4. אם CNWD erPL תארגן את הפעילות במסגרת ארגון אחר וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה רשאית להעביר לארגון החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהארגון החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

6.1. CNWD erPL מבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמה ובשירותיה. CNWD erPL אוספת ומנתחת מידע על היקפי השימוש בה, תדירות השימוש, מקורות הגישה של המשתמשים וכיוצא בזאת. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את היחיד או בית העסק באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח מחקר ובקרה.

תוכן עניינים