Financial Transactions Record Pricing

ניהול ספרים והתאמות

PAY
PER
USE

PAY PER USE

המודל הכלכלי של CNWD מבוסס על גישת “Pay per Use”. מודל כלכלי לפיו מתומחרים מאות ה- WITS בפלטפורמה. מודל כלכלי חדש שבבסיסו המשתמש משלם אך ורק בהתאם לשירותים הספציפיים אותם הוא צרך בהתאם לצרכיו. על פי מודל זה הארגון/עסק לא נדרש להחזיק ב- WITS אשר אינם דרושים לו כחלק מפתרון מדף או לחלופין חבילה קבועה. המשתמש יחויב אך ורק במשך הזמן בו הוא משתמש ב- WITS. נוסף לכך ניתן להפעיל את ה- WITS מידית מבלי לכפות על המשתמש הסכמי התקשרות ארוכי טווח או לחלופין רישיונות שימוש. הפסקת השימוש ב- WITS אינה נושאת עלויות נוספות או עלויות סיום וניתוק.

מחירי ה-WITS נקבעים אך ורק בהתאם לשירות הנצרך. המחירים אינם מתכללים עלויות שירותים נוספים המוצעים לארגון במסגרת השימוש ב- WIT. כאמור, כאשר הארגון משתמש ב- WIT הוא משלם בגין השימוש, CONTROL NUMBERS נמנעת מלגלם במחירי השירותים אלמנטים כדוגמת תמיכה, הטמעה וכיוצ”ב. מכאן שמחירי הפלטפורמה בהכרח הוגנים מאחר ולא משקפים סיכונים ועלויות נוספות במסגרת השימוש ב- WIT.  כאמור, אם הארגון מעוניין בליווי או לחלופין תמיכה טלפונית או תמיכה צמודה וכיוצ”ב הרי שהשירות יתומחר לחוד ויחויב רק בפרק הזמן בו הוא נדרש.

לשלם
את
המחיר
הנכון

לשלם את המחיר הנכון

מחירי ה-WITS נקבעים אך ורק בהתאם לשירות הנצרך. המחירים אינם מתכללים עלויות שירותים נוספים המוצעים לארגון במסגרת השימוש ב- WIT. כאמור, כאשר הארגון משתמש ב- WIT הוא משלם בגין השימוש, CONTROL NUMBERS נמנעת מלגלם במחירי השירותים אלמנטים כדוגמת תמיכה, הטמעה וכיוצ”ב. מכאן שמחירי הפלטפורמה בהכרח הוגנים מאחר ולא משקפים סיכונים ועלויות נוספות במסגרת השימוש ב- WIT.  כאמור, אם הארגון מעוניין בליווי או לחלופין תמיכה טלפונית או תמיכה צמודה וכיוצ”ב הרי שהשירות יתומחר לחוד ויחויב רק בפרק הזמן בו הוא נדרש.

 • קונטרולר ראשון
  95₪ לקונטרולר
  החיוב ייעשה על פי מספר
  קונטרולרים הפעילים
 • 2 - 15 קונטרולרים
  18₪ לקונטרולר
  החיוב ייעשה על פי מספר
  קונטרולרים הפעילים
 • 16 - 100 קונטרולרים
  12₪ לקונטרולר
  החיוב ייעשה על פי מספר
  קונטרולרים הפעילים
 • מעל 100 קונטרולרים
  8₪ לקונטרולר
  החיוב ייעשה על פי מספר
  קונטרולרים הפעילים

תמחור

מידי חודש יחויב הארגון על מספר הקונטרולרים הפעילים. כאמור קונטרולר ראשון יחייב את הארגון ב 95 ₪. מהקונטרולר השני התשלום יהיה 18 ₪ לקונטרולר.

נניח שמספר הקונטרולרים הפעילים הוא 12 התשלום יהיה כדלקמן:

 • קונטרולר ראשון לפי 95 ₪. 11 הקונטרולרים הנוספים לפי 18 ₪ (198 ש”ח).
 • החל מהקונטרולר ה16 התמחור יהיה 12 ₪ לקונטרולר.

נניח שמספר הקונטרולרים הפעילים היה 22 בחודש החולף התשלום יהיה כדלקמן:

 • קונטרולר ראשון לפי 95 ₪, 14 הקונטרולרים הנוספים לפי 18 ₪ (252 ש”ח) ו7 הקונטרולרים הנוספים לפי 12 ₪ לקונטרולר (84 ש”ח).

ככל שיהיו לארגון מספר קונטרולרים גבוה יותר, כך התמחור לכל קונטרולר יהיה נמוך יותר.

התחילו לעבודעם CNWD

בצעד אחד, אתם מצטרפים לארגונים שבחרו בשולחן עבודה עסקי

כניסה

היכנסו, הירשמו והתחילו לעבוד עם שולחן עבודה מותאם

מחלקת מכירות

מלאו טופס יצירת קשר ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם

CN_Distr

צרו קשר עם אחד הדיסטרים שלנו וגלו עולם שלם של טכנולוגיה