לא דומה לCRM ולא כמעט ERP

יחי המלך החדש erPL

Business desktop

WITS פרקטיים, מגבירי תודעה פיננסית. ניהול מקצועי של כלל הנכסים
הפיננסיים בארגון. ייעול, פרודוקטיביות, השגת יעדים פיננסיים ארגוניים
באופן אפקטיבי. ניהול מעקב ובקרה לצרכי עקביות ארגונית.

פעולות ליבה בארגון וסביבת העבודה שלו.
מגוון כלים ואפשרויות לצורך תכלול התהליכים הארגוניים,
ביצוע בקרה תמידית, קבלת החלטות פרודוקטיבית
טיפול ראוי ומקדם בהון האנושי, ביצוע משימות
ופרויקטים באופן מקצועי ורווחי.

ניהול וביצוע תהליכים רכש,
קניינות ומסחר לוקאליים ובינלאומיים.
טיפול בשרשרת האספקה, מיקור ורכש,
הפצה, בקרת מלאי, תהליכי מחסן,
תהליכי ניפוק. חיזוי וצריכה
של חומרי הגלם, זיהוי צרכי הרכש
מלכתחילה -עידוד ליוזמה תאגידית
של הגורמים הלוגיסטיים בארגון.

שליטה, בקרה, התראות מוקדמות,
פילוח, ניתוח אנליטי, חיזוי מראש של
מקרי קצה, ניתוח סיכונים, ניתוח
מגמות, בינה מלאכותית ומתן פתרונות
למשברים ומקרים סבוכים.

קידום תהליכים עסקיים וחברתיים באופן דיגיטלי,
ייצור מודלים עסקיים חדשניים ושיטות עבודה פרודוקטיביות.
קידום סביבת עבודה חדשנית, יצירתית, מתקדמת
וטכנולוגיות בתוך הארגון וכן בממשקים החיצוניים שלו.

מגוון שיטות וכלים המבוססים על דיסציפלינות שונות,
המאפשרים לשמר את הידע, הניסיון והמידע הארגוניים.
הבניית המידע והידע, שילובם והטמעתם בחיי היום-יום הארגוניים.
מיקסום התובנות והעצמת תרבות הפקת הלקחים הפנים-ארגונית.

הטמעת האמת העסקית והארגונית בסביבת העבודה. יצירת תהליכי עבודה
נכונים התואמים את המתודולוגיה הניהולית והמבנה הארגוני.

כלים ויכולות ליצירת תכנית שיווק אסטרטגית,
תוך שימת דגש על חוזקות הארגון ושימוש בהן לצרכים שיווקיים.
אפשרויות אינסופיות, אמצעים יעילים ודינמיים למימוש התוכנית, ניהול
הגורמים הרלוונטיים והפקת לקחים באופן מיידי
לשם קבלת מסקנות אופרטיביות.

Business desktop

WITS פרקטיים, מגבירי תודעה פיננסית. ניהול מקצועי של כלל הנכסים
הפיננסיים בארגון. ייעול, פרודוקטיביות, השגת יעדים פיננסיים ארגוניים
באופן אפקטיבי. ניהול מעקב ובקרה לצרכי עקביות ארגונית.

פעולות ליבה בארגון וסביבת העבודה שלו.
מגוון כלים ואפשרויות לצורך תכלול התהליכים הארגוניים,
ביצוע בקרה תמידית, קבלת החלטות פרודוקטיבית
טיפול ראוי ומקדם בהון האנושי, ביצוע משימות
ופרויקטים באופן מקצועי ורווחי.

ניהול וביצוע תהליכים רכש,
קניינות ומסחר לוקאליים ובינלאומיים.
טיפול בשרשרת האספקה, מיקור ורכש,
הפצה, בקרת מלאי, תהליכי מחסן,
תהליכי ניפוק. חיזוי וצריכה
של חומרי הגלם, זיהוי צרכי הרכש
מלכתחילה -עידוד ליוזמה תאגידית
של הגורמים הלוגיסטיים בארגון.

שליטה, בקרה, התראות מוקדמות,
פילוח, ניתוח אנליטי, חיזוי מראש של
מקרי קצה, ניתוח סיכונים, ניתוח
מגמות, בינה מלאכותית ומתן פתרונות
למשברים ומקרים סבוכים.

קידום תהליכים עסקיים וחברתיים באופן דיגיטלי,
ייצור מודלים עסקיים חדשניים ושיטות עבודה פרודוקטיביות.
קידום סביבת עבודה חדשנית, יצירתית, מתקדמת
וטכנולוגיות בתוך הארגון וכן בממשקים החיצוניים שלו.

מגוון שיטות וכלים המבוססים על דיסציפלינות שונות,
המאפשרים לשמר את הידע, הניסיון והמידע הארגוניים.
הבניית המידע והידע, שילובם והטמעתם בחיי היום-יום הארגוניים.
מיקסום התובנות והעצמת תרבות הפקת הלקחים הפנים-ארגונית.

הטמעת האמת העסקית והארגונית בסביבת העבודה. יצירת תהליכי עבודה
נכונים התואמים את המתודולוגיה הניהולית והמבנה הארגוני.

כלים ויכולות ליצירת תכנית שיווק אסטרטגית,
תוך שימת דגש על חוזקות הארגון ושימוש בהן לצרכים שיווקיים.
אפשרויות אינסופיות, אמצעים יעילים ודינמיים למימוש התוכנית, ניהול
הגורמים הרלוונטיים והפקת לקחים באופן מיידי
לשם קבלת מסקנות אופרטיביות.

המציאות משתנה ומתפתחת, לא די במערכת מודולרית, נדרש שולחן עבודה עסקי אשר נותן מענה לצרכים המשתנים ופתרונות לאתגרים החדשים, מאפשר הסתגלות מהירה  וסולל את הדרך להגשמת חזון העסק וצמיחתו.

שולחן עבודה עסקי CNWD erPL, מגדיר מחדש את העולם העסקי. שולחן עבודה עסקי הוא לא עוד כלי ניהולי או מערכת ניהול – שולחן העבודה משקף את פני העסק ופנים העסק כאחד וצומח איתו. 

financial
logistic
organizational
Marketing
Managerial

WITS

שולחן עבודה עסקי

CNWD erPL

פלטפורמה מולטי דיסציפלינרית לתכנון משאבי הארגון

פלטפורמה שבה WITS שונים, כאשר ה-WITS מטפלים בכל צורך עסקי, פיננסי, לוגיסטי, ארגוני, שיווקי וניהולי. כל עסק יכול להרכיב עבורו שולחן עבודה התואם לפעילות שלו בכל היבטיה.

ה-WITS  פונקציונאליים, כיוון שכל WIT מטפל ומנהל צורך, תהליך או מידע כלשהו מקצה לקצה. יחד עם זאת ה-WITS “מדברים” זה עם זה, “מכירים” זה את זה ומאפשרים לעסק להתנהל באמצעות ממשק אחד, פלטפורמה אחת, שולחן עבודה עסקי אחד. העסק משיג מוטת שליטה רחבה ונהנה מעיבוד וניתוח המידע והידע לתובנות אופרטיביות בזמן אמת

CNWD erPL

Business desktop

שולחן עבודה עסקי מאפשר התנהלות
אינטואיטיבית, ברורה, נכונה ובעיקר
תואמת לפעילות הספציפית והייחודית של העסק

שולחן עבודה עסקי שונה בתכליתו ממערכות ה- ERP וה-CRM  אשר מתכללות מערכות מידע ומודולים למערכת אחת. שולחן עבודה עסקי הוא מקשה אחת, בעל עשרות WITS, כאשר כל עסק יכול להפעיל את אלה הרלוונטיים עבורו באופן הדרוש לו.

שולחן העבודה כפלטפורמה ניזון מפעילות העסק ובמקביל ממידע חיצוני (מקומי ובינלאומי). המידע החיצוני מעשיר את שולחן העבודה ומאפשר לשולחן העבודה לשקף תמונת מצב פנים ארגונית ריאלית.

שולחן העבודה מאפשר שיתוף מידע, ככל שהוא רלוונטי, בין מחלקות שונות בארגון מבלי להפעיל אינטגרציות או התממשקויות. שולחן עבודה עסקי מכיר כל רכיב בעסק – אנושי, פיננסי, שיווקי, לוגיסטי, אבטחתי, תקשורתי ועוד. היכרות הרכיב משמעה כי שולחן העבודה לומד על הרכיב מכלל המידע והפעולות הנעשות והנוגעות לאותו רכיב.

התחילו לעבוד עם CNWD

בצעד אחד, אתם מצטרפים לארגונים
שבחרו בשולחן עבודה עסקי

erPL VS ERP

כולם אומרים ש...

כל המערכות והכלים אוספים מידע ודאטה

שולחן עבודה עסקי אוסף את המידע באופן אינטלגנטי המאפשר לו ללמוד את הפעילות הספציפית של העסק ולהציג תובנות אמיתיות מעבר לנתונים סטטיסטיים או פיננסיים. האנליטיקה איננה מסתכמת במוצר הנמכר ביותר.

לא דומה לCRM ולא כמעט ERP יחי המלך החדש erPL

כל המערכות מציגות אנליטיקה ‘חכמה’

בפועל, התרגלנו לגרפים צבעוניים שמציגים חתכים או סינון של מצבור הנתונים. שולחן עבודה עסקי מנתח, מצליב, מעבד נתונים מכל חלקי העסק – ניתוח הנתונים הוא רוחבי ומטפל ברזולוציות המסוימות. האנליטיקה לא מסתכמת במספר המשימות שביצע עובד כזה או אחר.

שולחן העבודה מתייחס לשעות העבודה של העובד, להסכם העבודה שלו, למספר המשימות וסוג המשימות שביצע, לשווי המשימות, משך הטיפול ועוד ועוד, כך שניתן לדעת האם העובד מאושר, האם הוא פרודוקטיבי, האם תהליך העבודה נכון וכן הלאה.

כל מערכות ה-CRM מנהלות לקוחות וספקים ומשפרות פלאים את השירות

זוהי קונספציה שגויה לחשוב כי אלפון דיגיטלי יאפשר לנהל את הספקים או הלקוחות טוב יותר. גם האפשרות להוסיף שורת תיעוד לא מסכמת את מערכות היחסים המורכבות והרגישות אל מול הגורמים השונים.

שולחן עבודה עסקי מטפל בלקוח עוד בנקודת הזמן שהוא פוטנציאל מכירה, מתחקה אחר הפעילות שלו בארגון, הקניות שלו, השירותים שהוא צורך, פרקי הזמן, גורם מטפל מועדף עליו ועוד. התייחסות זאת מאפשרת באמת לשמר את הלקוח, להגדיל את הרווחיות ובעיקר לשפר את המכירות באמצעות אפיון מדויק של סוגי הלקוחות ויצירת קהלים דומים.

לא דומה לCRM ולא כמעט ERP יחי המלך החדש erPL

כל תוכנות ה – ERP מנהלות תהליכים עסקיים ומשלבות בין כלל הפעילויות בחברה

האמנם??! חלום ה-ERP נגוז כבר בשנת 2000. הרבה לא השתנה מאז, אותה ארכיטקטורה, אותה מורכבות ונוספו מספר מודולים שמטפלים בחלקיות מתישה בהיבטים הלוגיסטיים והפיננסיים.

שולחן עבודה עסקי עונה להגדרה של פלטפורמה. הארכיטקטורה שלו מדויקת, האפיון של התהליכים העסקיים והצרכים מדוקדקים. שולחן עבודה עסקי הוא פרי מחקר של כמעט עשור והוא כולו מקשה אחת לשליטה, בקרה, תפעול וניהול בכל הקטגוריות בעסק.

כל המערכות מבטיחות גמישות עסקית

מסתבר שהמציאות שונה, כל המערכות כופות את האמת העסקית שלהן על העסק. ראייה לכך – שעות ההטמעה האינסופיות הכרוכות בשינוי מערכת. אם לא די בכך, נדרשות גם אינסוף שעות פיתוח כדי לייצר את ההתאמות הדרושות לארגון (כמובן במגבלות המערכת).

שולחן עבודה עסקי מבטיח גמישות עסקית ומקיים זאת. כל עסק מגדיר את זרימת הפעילות שלו, הסמנטיקה שלו והתהליכים שלו. האפשרויות מגוונות וקיימות. לא צריך להיות מפתח כדי להתמצא בשולחן העבודה וגם אין צורך להתאים אותו, מאחר שהוא משמש את כ-ו-ל-ם, כאשר כל עסק משתמש בו באופן ובנפח שמתאים עבורו.