מרכז הידע ומידע

e- Cash Register

e- Cash Register

קופה רושמת
CNWD Q2O
מהצעות מחיר
להזמנות לקוח
A3B

A3B

תקציבים פרויקטאלים
הקצאה וניתוח משאבים
Financial Restrictor

Financial Restrictor

צמצם פיננסי, ניהול קופות
הפקדות והתאמות יומיות
Cashflow Forecast
תחזית תזרים מזומנים
Financial Transactions Record
ניהול ספרים והתאמות
CNWD CAPEX & OPEX
ניהול ותיעוד הוצאות
באמצעי זיהוי אופטיים
CNWD Revenue Stream
ניהול מחזור
זרם הכנסות ועסקאות
Terms of Cooperation
ניהול הסכמים עבור שותפים
וסוכנים, חישוב עמלות
CNWD INDS

CNWD INDS

הסכמים וחוזים, אינטראקציה,
ניהול מו”מ, שיח והתקשרות
CNWD Billing
ניהול גבייה ללקוחות
באופן חדשני ומשוכלל
Numbers
מסוף סליקה, סליקה מהירה
Social Capital
הון אנושי
In & Out
תיעוד נוכחות עובדים בהתאם
להסכמי העסקה והרגולציה
Create & Track ed-F
יצירת טפסים דיגיטלים
ואיסוף מידע מגורמים חיצוניים
T_CORP
ניהול זמן, סנכרון
פעילויות וניהול יומנים
Multi Timer
מונה שעות,
פילוח זרימת עבודה
3D

3D

יצירה, תיעוד וביצוע
של משימות
Multi-Stage Processes
יצירת תהליכים
ותהליכים ממוקדים
CN_Distr

CN_Distr

מפיץ מורשה
Priviliged Access
ניהול גישה, הרשאות
וניהול מערך לקונטרולרים
CNWD Rhythm
חיובים, ניהול שימוש
באופן פרודוקטיבי
Matrix
מבנה ארגוני,
מטריצות ארגוניות
Approvals Round
ניהול אישורים
מדרג וסבבי אישור
ERCS Knowledge Assets
ניהול ויצירת נכסי מידע
וידע ארגוניים
Quick
אחסון, שיתוף וניהול
כל סוגי הקבצים
CNWD M3C

CNWD M3C

ניהול ויצירת קמפיינים מורכבים,
דיוורים ודפי נחיתה
CNWD Short URL
יצירת קישור מקוצר
CNWD SMSC
ניהול מרכז הודעות
Prospeting 2 Closing
מקידום מכירות לעסקה,
ניהול לידים, בקרה ואופטימיזציה
CNWD VoIP
מרכזיה וירטואלית
CNWD BriefCase
יצירת בריפים אסטרטגיים
ובריפים אופרטיביים
Interactive Navigation
בניית נווט אינטרקטיבי
CNWD Service Desk

CNWD Service Desk

קריאות שרות
CNWDPAGE
רשת עסקית מולטי-דיסצפלינרית
CNWD Online Commerce

CNWD Online Commerce

יצירת חנות אינטרנטית
מותאמת, מסחר מקוון
CNWD PoC
יצירת אזורים אישיים דינאמיים
SalePOINT
יצירה וניהול של דפי מכירה
Pump in Data
ייבוא מסדי נתונים
CNWD RPA
שדרוג, ייעול, העצמה ואוטומציה
של תהליכים עסקיים
Check on Me‏

Check on Me‏

תמיכה
Quick
התראות ועדכונים
CNWD GPL
מחולל סיסמאות,
כספת סיסמאות מורחבת
CNWD Procurement

CNWD Procurement

טיפול ברכש, איתור
ספק ורכישת המוצר
Inventory Contril

Inventory Contril

ניהול מלאי, קליטה
וניפוק של פריטים
CNWD EWO

CNWD EWO

סידור וארגון מחסן
ומרכזים לוגיסטיים באופן דיגיטלי
StockLess
מפרט שירותים,
פריטים וירטואליים במלאי
Value-Based Price
מתודולגיה לתמחיר ותמחור,
קביעת מחירים מבוססי ערך