Create & Track ed-F pricing

יצירת טפסים דיגיטלים
ואיסוף מידע מגורמים חיצוניים

PAY
PER
USE

PAY PER USE

המודל הכלכלי של CNWD מבוסס על גישת “Pay per Use”. מודל כלכלי לפיו מתומחרים מאות ה- WITS בפלטפורמה. מודל כלכלי חדש שבבסיסו המשתמש משלם אך ורק בהתאם לשירותים הספציפיים אותם הוא צרך בהתאם לצרכיו. על פי מודל זה הארגון/עסק לא נדרש להחזיק ב- WITS אשר אינם דרושים לו כחלק מפתרון מדף או לחלופין חבילה קבועה. המשתמש יחויב אך ורק במשך הזמן בו הוא משתמש ב- WITS. נוסף לכך ניתן להפעיל את ה- WITS מידית מבלי לכפות על המשתמש הסכמי התקשרות ארוכי טווח או לחלופין רישיונות שימוש. הפסקת השימוש ב- WITS אינה נושאת עלויות נוספות או עלויות סיום וניתוק.

מחירי ה-WITS נקבעים אך ורק בהתאם לשירות הנצרך. המחירים אינם מתכללים עלויות שירותים נוספים המוצעים לארגון במסגרת השימוש ב- WIT. כאמור, כאשר הארגון משתמש ב- WIT הוא משלם בגין השימוש, CONTROL NUMBERS נמנעת מלגלם במחירי השירותים אלמנטים כדוגמת תמיכה, הטמעה וכיוצ”ב. מכאן שמחירי הפלטפורמה בהכרח הוגנים מאחר ולא משקפים סיכונים ועלויות נוספות במסגרת השימוש ב- WIT.  כאמור, אם הארגון מעוניין בליווי או לחלופין תמיכה טלפונית או תמיכה צמודה וכיוצ”ב הרי שהשירות יתומחר לחוד ויחויב רק בפרק הזמן בו הוא נדרש.

לשלם
את
המחיר
הנכון

לשלם את המחיר הנכון

מחירי ה-WITS נקבעים אך ורק בהתאם לשירות הנצרך. המחירים אינם מתכללים עלויות שירותים נוספים המוצעים לארגון במסגרת השימוש ב- WIT. כאמור, כאשר הארגון משתמש ב- WIT הוא משלם בגין השימוש, CONTROL NUMBERS נמנעת מלגלם במחירי השירותים אלמנטים כדוגמת תמיכה, הטמעה וכיוצ”ב. מכאן שמחירי הפלטפורמה בהכרח הוגנים מאחר ולא משקפים סיכונים ועלויות נוספות במסגרת השימוש ב- WIT.  כאמור, אם הארגון מעוניין בליווי או לחלופין תמיכה טלפונית או תמיכה צמודה וכיוצ”ב הרי שהשירות יתומחר לחוד ויחויב רק בפרק הזמן בו הוא נדרש.

 • 0 - 10 טפסים
  free
 • 10 - 1000 כל 50 טפסים
  30 Nis
  חל על 50 טפסים
  או על חלקם
 • 1000 - 5000 כל 50 טפסים
  19 Nis
  חל על 50 טפסים
  או על חלקם
 • 5000 - 15000 כל 50 טפסים
  8 Nis
  חל על 50 טפסים
  או על חלקם
 • מעל 15000 כל 50 טפסים
  3 Nis
  חל על 50 טפסים
  או על חלקם

תמחור

מידי חודש יחויב הארגון לפי מספר הטפסים הקיימים.

כאמור, על 10 טפסים ראשונים הארגון לא יחויב כלל.

כל קבוצה של 50 טפסים (מ10 טפסים ומעלה) ועד 1000 טפסים תחייב את הארגון ב30 ₪.

נניח שהיו בארגון 540 טפסים בחודש החולף, הארגון יחויב ב 330 ₪.(11*30 )

מאלף טפסים ומעלה יחויב הארגון ב 19 ₪ לכל קבוצה של 50 טפסים.

נניח שהיו בארגון 1100 טפסים בחודש החולף, הארגון יחויב כדלקמן:

10 טפסים ראשונים לא יחייבו את הארגון בתשלום. 990 הטפסים הנוספים לפי 30 ₪ לקבוצה של 50 טפסים (600 ש”ח) ו 100 הטפסים הבאים יחויבו לפי 19 ₪ לקבוצה של 50 טפסים (38 ש”ח).

התחילו לעבודעם CNWD

בצעד אחד, אתם מצטרפים לארגונים שבחרו בשולחן עבודה עסקי

כניסה

היכנסו, הירשמו והתחילו לעבוד עם שולחן עבודה מותאם

מחלקת מכירות

מלאו טופס יצירת קשר ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם

CN_Distr

צרו קשר עם אחד הדיסטרים שלנו וגלו עולם שלם של טכנולוגיה