CNWD BriefCase

יצירת בריפים אסטרטגיים
ובריפים אופרטיביים

משמש אנשי שיווק, מנהלי פרוייקטים,
מנהלים ועובדים

אסטרטגיה היא צורת מחשבה שבאה לידי ביטוי בכל תחום עסקי. ניהול פרויקט, ניהול משמרת במסעדה, ניהול משימות, קבלת לקוח חדש ועוד – כל אלה מחייבים אסטרטגיה. לרוב האסטרטגיה הספציפית קשורה לאסטרטגיה הארגונית. ארגונים רבים מתגלים כלא אפקטיביים מאחר שאין שפה אחידה, החזון לא נהיר, מהות המשימה או הפרויקט אינם ממוקדים וברורים ולא פעם מאחר שיש הצפת מידע מיותר. כך מתבזבזים משאבי זמן יקרים שניתן היה לנתב למינוף העסק. אם לא די בכך התוצרים המתקבלים בינוניים ומחייבים מקצה שיפורים לצורך דיוק.
רבים טועים לחשוב כי בריף שייך לעולם השיווק ותו לא. בריף הוא מסמך קצר המכיל בתוכו את כל המידע הנדרש לצורך הפעילות הנדרשת. אכן הבריף נועד להעביר את האסטרטגיה, סיפור המותג, ערכיו, מתחריו וכו’ לידי המפרסמים. ככל שהבריף מאורגן, ממוקד וממוצה באותה העת – הגורמים המבצעים מבינים את המטרות, היעדים וקהל היעד והם “מפצחים” את המידע כדי ליצור חומר שיווקי ופרסומי מוצלח. אך בריף איננו משרת אך ורק משרדי פרסום, בריף משרת גם מנהלי משמרת. אלה מעבירים בתחילת המשמרת דגשים, עדכונים ותזכורות לחזון הארגון, כך שהעובדים יהיו ממוקדי מטרה. אם לא די בכך בריף משמש גם מנהלי פרויקטים. רגע לפני חלוקת הפרוקט למשימות ויצירת תכנית חשובה, מנהל פרויקט טוב חושף את אנשיו לתמונה מלאה כדי שיבינו את הרציונליים בבסיס הדרישות השונות. הוא מסביר מה היעד והמטרה של הפרויקט, מי הלקוח, מי הם הגורמים המעורבים, מה הן נקודות החולשה ועוד.

כל ארגון המטפל בלקוחות זקוק לבריף על הלקוח עבור כל הגורמים המטפלים בו. כאמור בריף הוא קריטי להצלחת המשימה מחר שהוא נותן לכל הגורמים המבצעים חשיפה לתמונה המלאה מבלי לבזבז זמן על עשרות ישיבות ומיילים. מנהלים נוטים לזמן לישיבות משתתפים רבים שלא תמיד רלוונטיים לכל הדיון אלא רק לרקע, כאשר ניתן היה לסגור זאת באמצעות בריף ממצה. נוסף לכך הצפת הידע היא גם גורם בזבזני בארגון, מציפים את העובדים בניירת, מיילים, נתונים על מתחרים ועוד ועוד. בהיעדר מיומנויות אבחנה בין עיקר לטפל העובדים עלולים להיות בבעיה. בעיה זו ניתן לפתור באמצעות בריף המונה את כלל הנקודות הרלוונטיות וגוזר מתוכו את המשימות או הפרויקטים לקונטרולרים הרלוונטיים.

אף אחד לא רוצה להתמודד עם מוסר תשלומים ירוד. הבקשות השונות של הלקוחות למועדי חיוב שונים באמצעים שונים עלולים לגזול לא מעט משאבים הן מבחינת הזמן שיש להשקיע בתזכורות, במיילים, בהודעות ועוד. בעיות בגבייה מוסיפות ללחץ ולדאגות בארגון, לעיתים אכן מדובר בלקוח בעייתי (לא מעטים המקרים שכדאי לארגון להפסיק את ההתקשרות עמו, ולעיתים הלקוחות עצמם הם עסקים וארגונים טרודים שתרים אחר חשבוניות מדי חודש כדי לבצע את התשלום ובפועל נראה כי אף אחד לא מעוניין לגבות מהם. ריטיינר הוא תשלום קבוע. ישנם מודלים שונים של ריטיינר. כלומר, ייתכן שהלקוח משלם בתחילת כל חודש סכום גלובלי קבוע שסוכם מראש תמורת שירותים כאלה או אחרים. כמו כן, ייתכן כי הלקוח משלם ריטיינר בגין בנק שעות. קרי, מדי חודש הלקוח מקבל סל שעות והוא יכול להשתמש בהן לצרכים שונים. ישנם ארגונים רבים שמרבית ההכנסה מקורה בריטיינרים. על פניו קל מאוד לחייב הסכומים ידועים מראש, הלכה למעשה הגביה עלולה להיות מורכבת מאוד שכן כל לקוח מעוניין בתאריכי חיוב שונים, יש לוודא כי התשלומים לא חזרו, יש לזכור לשלוח חשבונות חיוב/עסקה בזמן וכן יש להתריע כאשר חוזה או הסכם התקשרות מסתיימים

CNWD BriefCase

כיום המערכות המציעות בריפים מוכוונות למשרדי פרסום הן סמנטית והן מבחינת יכולות. WIT בריפים מיועד לכלל הארגונים במשק. ניתן ליצור שבלונות קבועות  של בריפים למשימות או פרויקטים מגוונים. הבריף יכול להיות מקושר ללקוח, לפרויקט או לתהליך. ניתן לתת הרשאות לקונטרולרים שונים ממחלקות שונות לצפות בבריף. ניתן להקצות ולייעד משימות מתוך הבריף לגורמים הרלוונטיים. ניתן לייצר בריפים אופרטיביים. הנגישות של כלל הגורמים לרקע, ליעדים, לזהות הלקוח או למטרת הפרויקט גורמת לכולם להרגיש חלק מהצלחת המשימה ובהכרח משפרת את הביצועים מכיוון שיש שפה אחידה, תקשורת ברורה והבנה של התמונה במלואה.

בריפים

Wits סינרגטיים

CNWD BriefCase מהווה ממשק מקצועי המקיף את כל הצרכים הנדרשים לצורך התנהלות נכונה בנושא הבריפים בארגון. המודול מתייחס לכל פעילות חיונית הנגזרת משלבי הקמפיין תוך שימת דגש על יכולות המובילות לביצועים אידאליים. מבנה הבריף מיועד להכיל תוכן עדכני לטובת אינפורמציה רלוונטית ואיכותית, תאריכי יצירה ויעד, רקע, מטרות, קהל יעד, אופן השיווק ועוד. הוויט מציע כלי ייחודי שמאפשר גמישות מלאה בתוכן הבריף באמצעות בניית תבניות בריף מותאמות לכל צורך באופן אישי כדי למנוע הזנת מידע מיותר מחד ולאפשר אספקת תוכן נצרך מאידך. שימוש בוויט משפיע באופן ישיר על התייעלות המתודולוגיה של המטרה השיווקית.

מונה שעות

CNWD BriefCase מהווה ממשק מקצועי המקיף את כל הצרכים הנדרשים לצורך התנהלות נכונה בנושא הבריפים בארגון. המודול מתייחס לכל פעילות חיונית הנגזרת משלבי הקמפיין תוך שימת דגש על יכולות המובילות לביצועים אידאליים. מבנה הבריף מיועד להכיל תוכן עדכני לטובת אינפורמציה רלוונטית ואיכותית, תאריכי יצירה ויעד, רקע, מטרות, קהל יעד, אופן השיווק ועוד. הוויט מציע כלי ייחודי שמאפשר גמישות מלאה בתוכן הבריף באמצעות בניית תבניות בריף מותאמות לכל צורך באופן אישי כדי למנוע הזנת מידע מיותר מחד ולאפשר אספקת תוכן נצרך מאידך. שימוש בוויט משפיע באופן ישיר על התייעלות המתודולוגיה של המטרה השיווקית. מאפשר מדידת משך זמן פעילות על ידי יצירת מונה פשוט ונוח לשימוש ישירות מהבריף הרצוי. המונה חכם ומשוכלל, מתאים לכל סוג פעילות ,מתעד אוטומטית את פרטי הבריף ומקטלג את מקור הפעולה.

המערכת שומרת את הנתונים על מנת לאפשר קבלת אינדיקציה על אופן עשיית הפעולה-על ידי מי בוצעה, פרק הזמן שנמשכה, סוג הפעולה ופרטים נדרשים אחרים על מנת ליצור סנכרון מלא עם נתונים נוספים הפרוסים במערכת. המונה מאפשר בקרה ומעקב על מצב הזמנים בנוגע לבריפים בארגון, ניתוח מידע והסקת מסקנות מתאימות לשיפור והתייעלות העבודה בצורה האידיאלית ביותר.

מידע מקיף
ורלוונטי לבריף

מידע מקיף ורלוונטי לבריף

כרטיסי הבריפים בנויים בצורה חכמה שאוספת אינפורמציה מקיפה מחד ורלוונטית מאידך  כדי לאפשר מיקוד נתונים ושאיבת מידע לצורך ניהול הפרסום הארגון, זיהוי אסטרטגיית שיווק,  קבלת מידע רלוונטי, התאמת קהל יעד, הערכת מצב ועוד.

הכרטיסים מעוצבים באופן נוח לשימוש ומאפשרים הזנת תוכן באופן מקצועי בהתאם לתבניות מוגדרות מראש וכן שליפה מהירה ומדויקת של תוכן הבריפים הנדרשים.

המידע זמין גם לצורך ניתוח, הסקת מסקנות  והגעה לתובנות חשובות. כרטיסי הבריף מהווים כלי לקבלת החלטות בנוגע לתחום הפרסום בארגון.

קבצים 3

התחילו לעבודעם CNWD

בצעד אחד, אתם מצטרפים לארגונים שבחרו בשולחן עבודה עסקי

כניסה

היכנסו, הירשמו והתחילו לעבוד עם שולחן עבודה מותאם

מחלקת מכירות

מלאו טופס יצירת קשר ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם

CN_Distr

צרו קשר עם אחד הדיסטרים שלנו וגלו עולם שלם של טכנולוגיה

More
options

 • הדפסת בריף
  בדוק איך זה עובד
 • מונה זמן פעילות
  בדוק איך זה עובד
 • בריפים אופרטיביים
  בדוק איך זה עובד
 • קישורים לבריף
  בדוק איך זה עובד
 • תבניות לבריף
  בדוק איך זה עובד
 • בלנקים בהרכבה אישית
  בדוק איך זה עובד
 • מונה שעות
  בדוק איך זה עובד
 • ייצוא בריפים
  בדוק איך זה עובד
 • סיכום פעילות
  בדוק איך זה עובד