CNWD .erPL

שולחן עבודה
עסקי

CNWD erPL שולחן עבודה עסקי, סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. הפלטפורמה מבוססת על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנות, יצירתיות, מקסום יכולות והגברת תחושת שייכות. קיימת שותפות מלאה בין כל חלקי הארגון ומכאן קבלת החלטות מושכלת.

Wits' Desktop by CNWD‏

Wits דיגיטליים, פונקציונליים וסינרגטיים
להעצמתו, הנהגתו, תפעולו וניהולו של הארגון מקצה לקצה
קופה רושמת
מהצעות מחיר
להזמנות לקוח

A3B

תקציבים פרויקטאלים
הקצאה וניתוח משאבים
צמצם פיננסי, ניהול קופות
הפקדות והתאמות יומיות
תחזית תזרים מזומנים
ניהול ספרים והתאמות
ניהול ותיעוד הוצאות
באמצעי זיהוי אופטיים
ניהול מחזור
זרם הכנסות ועסקאות
ניהול הסכמים עבור שותפים
וסוכנים, חישוב עמלות
הסכמים וחוזים, אינטראקציה,
ניהול מו”מ, שיח והתקשרות
ניהול גבייה ללקוחות
באופן חדשני ומשוכלל
מסוף סליקה, סליקה מהירה
הון אנושי
תיעוד נוכחות עובדים בהתאם
להסכמי העסקה והרגולציה
יצירת טפסים דיגיטלים
ואיסוף מידע מגורמים חיצוניים
ניהול זמן, סנכרון
פעילויות וניהול יומנים
מונה שעות,
פילוח זרימת עבודה

3D

יצירה, תיעוד וביצוע
של משימות
יצירת תהליכים
ותהליכים ממוקדים
מפיץ מורשה
ניהול גישה, הרשאות
וניהול מערך לקונטרולרים
חיובים, ניהול שימוש
באופן פרודוקטיבי
מבנה ארגוני,
מטריצות ארגוניות
ניהול אישורים
מדרג וסבבי אישור
ניהול ויצירת נכסי מידע
וידע ארגוניים
אחסון, שיתוף וניהול
כל סוגי הקבצים
ניהול ויצירת קמפיינים מורכבים,
דיוורים ודפי נחיתה
יצירת קישור מקוצר
ניהול מרכז הודעות
מקידום מכירות לעסקה,
ניהול לידים, בקרה ואופטימיזציה
מרכזיה וירטואלית
יצירת בריפים אסטרטגיים
ובריפים אופרטיביים
בניית נווט אינטרקטיבי
קריאות שרות
רשת עסקית מולטי-דיסצפלינרית
יצירת חנות אינטרנטית
מותאמת, מסחר מקוון
יצירת אזורים אישיים דינאמיים
יצירה וניהול של דפי מכירה
ייבוא מסדי נתונים
שדרוג, ייעול, העצמה ואוטומציה
של תהליכים עסקיים
תמיכה
התראות ועדכונים
מחולל סיסמאות,
כספת סיסמאות מורחבת
טיפול ברכש, איתור
ספק ורכישת המוצר
ניהול מלאי, קליטה
וניפוק של פריטים
סידור וארגון מחסן
ומרכזים לוגיסטיים באופן דיגיטלי
מפרט שירותים,
פריטים וירטואליים במלאי
מתודולגיה לתמחיר ותמחור,
קביעת מחירים מבוססי ערך

התחילו לעבוד עם CNWD

בצעד אחד, אתם מצטרפים לארגונים
שבחרו לנהל ולשלוט בעסק שלהם

לא דומה לCRM ולא כמעט ERP

יחי המלך החדש erPL

CNWD .erPL

שולחן עבודה עסקי מבית סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה עסקי מבוסס על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנות שולחן עבודה עסקי מבית סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה

PAY PER USE

המודל הכלכלי של CNWD erPL
מבוסס על גישת “Pay per Use”
מודל כלכלי לפיו מתומחרים מאות
ה- WITS בפלטפורמה. מודל כלכלי
חדש שבבסיסו המשתמש משלם
אך ורק בהתאם לשירותים הספציפיים
אותם הוא צרך בהתאם לצרכיו

PAY
PER
USE